Facebook Blog  
Youtube
Email: 
Heslo:

Registrace  |  Nákupní košík  |  Kontakt

detektivka

Historie

Madame Alžběta francouzská princezna
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 99 Kč
Tragický a nepříliš známý příběh francouzské princezny Alžběty se udál na francouzském dvoře v době revoluce. Krátce po popravě milovaného bratra Ludvíka XVI. a švagrové Marie Antoinetty skončí také Alžběta na popravišti. Její krátký život je plný... (více)
Taháky: Dějepis - pravěk a starověk
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 39 Kč
Blíží se písemka z dějáku a jste dutí jako pařez? Pak jsou tu pro vás naše Taháky. Všechny důležité výpisky a data na formátu A6, aby se daly vytisknout a schovat před zraky učitele nebo nahrát do mobilu a nenápadně během písemky zobrazit. Vždy jedna str... (více)
Tajemství a záhady historie
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 89 Kč
Nová kniha publicisty Karla Kýra přináší šedesát příběhů z historie, zaměřených především na tajemství, záhady a svědectví zázraků. Dočtete se například o kapucínských katakombách v Palermu, o bílé paní v Hofburgu, jak se stal svatý Zikmund česk... (více)
Jak jsem miloval Stalina
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 59 Kč
V knize "Jak jsem miloval Stalina" se dlouholetý žurnalista Karel Kýr věnuje rozličným tématům, vážným i nevážným. Vzpomínky na život v socialismu střídají úvahy nad aktuálními tématy a politicky laděné fejetony. (více)
Labyrint
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 130 Kč
Soubor deseti kapitolek literatury faktu, v nichž autor řeší autorství Dalimilovy kroniky (Labyrint kolem Dalimila), autorství Historie o těžkých protivenstvích církve české (Komenský s otazníkem), rozpory kolem data smrti otce Boženy Němcové (Co napsal Jan Pank... (více)
Historie skoro detektivní
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 149 Kč
I česká literatura má své drobné i větší záhady a tajemství, které zajímají a vzrušují nejen literární historiky, ale i zájemce o české písemnictví. Autor věnuje pozornost řadě z nich a kombinační metodou, někdy skutečně až detektivní, se je snaž... (více)
Edvard Beneš bez adorace
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 185 Kč
Kniha, kterou dostáváte do ruky, mapuje život Edvarda Beneše na pozadí událostí, které prožil, a které sám ovlivňoval, nebo ovlivňovat mohl. Rozhodně Beneše zbožně neuctívá, jak napovídá titul knihy, ale v žádném případě se jej nesnaží očerňovat neb... (více)
Atentát na Reinharda Heydricha
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 154 Kč
Rekonstrukce příprav a průběhu atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha provedeného českými výsadkáři 27. května 1942 v Praze. Kniha o hrdinném činu, který odstartoval kruté represe nacistického režimu, patří k nejčtenějším t... (více)
Podivné konce českých panovníků
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 139 Kč
Autor se vrací k významným osobnostem českých dějin, jejichž smrt a zejména její příčiny nejsou stále ještě zcela vyjasněny. Nepopisuje samozřejmě jenom poslední dny těchto osobností, ale často celý jejich život, zejména pak klíčové a osudové událost... (více)
Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 149 Kč
Miroslav Ivanov, milovník literárněhistorických tajemství a záhad, nás ve své knize zavede po stopách jednoho z největších moderních českých básníků, autora proslulého Máje, Karla Hynka Máchy. Nastiňuje, jaký byl jeho život i poslední dny před smrtí, kt... (více)
Vzpomínky podbrdského rodáka
Nakladatelství:  Machart
Cena: 119 Kč
Autobiografické vyprávění Václava Fryše může být pro dnešního čtenáře zajímavé hned v několika ohledech. Prosté vzpomínky rodáka z Hvozdce na Komárovsku jsou, řečeno s velkým česko-slovenským filozofem a politologem Milanem Šimečkou, typickým dokladem... (více)
Taháky: Dějepis - středověk
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 39 Kč
Blíží se písemka z dějáku a jste dutí jako pařez? Pak jsou tu pro vás naše Taháky. Všechny důležité výpisky a data na formátu A6, aby se daly vytisknout a schovat před zraky učitele nebo nahrát do mobilu a nenápadně během písemky zobrazit. Vždy jedna str... (více)
Vražda Václava, knížete českého
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 149 Kč
Desetiletí diskutované otázky kolem data a místa smrti knížete Václava zasadil autor do beletristického rámce, v němž penzionovaný kriminalista a profesor dějepisu pátrají po okolnostech Václavovy smrti. Téměř detektivním způsobem konfrontuje autor rozporné ... (více)
Výpravy do historie a za záhadami
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 89 Kč
Další kniha toulek po historii a záhadách od Karla Kýra je tu! Přečtete si o prehistorické obdobě Sixtinské kaple, o záhadných kruzích v poušti Namib, o tom, co následovalo po smrti Svatého Václava, o městě pod mořem a mnoho dalšího. (více)
Sex v dějinách
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 146 Kč
Známý český autor literatury faktu se podíval na historii lidstva poněkud z jiného úhlu. Kniha vypráví o historických osobnostech s důrazem na jejich sexuální život - výstřednosti římských císařů a řeckých filozofů, slabůstky slavných evropských panov... (více)
Český pitaval aneb Královraždy
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 139 Kč
Miroslav Ivanov v mnoha svých knížkách prokázal, že ho přitahují nevyřešené a tajemné případy. Jeho nová práce se snaží objasnit několik vražd, záhadných smrtí a podivuhodných okolností úmrtí některých význačných postav českých dějin např. Vác... (více)
Martova pole aneb Krvavá bojiště historie
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 142 Kč
Kniha přináší 24 kapitol, ve kterých se poutavě vypráví o evropských bojištích od antického Řecka a Říma přes středověk až k oběma světovým válkám. Jsou líčena místa tragická i slavná např. Kartágo, Salamis, Trasimenské jezero, Kresčak, Waterloo, ... (více)
Podivné konce české šlechty
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 139 Kč
Známý autor literatury faktu na příkladech devíti zástupců českých šlechtických rodů ukazuje, že život „s modrou krví“ nebyl vůbec bezstarostný, ale přinášel velké dramatické a osudové zvraty, včetně dost krutých konců. (více)
Podivuhodné příběhy
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 142 Kč
Otazníky české historie - v sedmi příbězích se autor vrací k některým výrazným postavám a událostem v různých období českých dějin. Konfrontuje hypotézy o místě, kde stávala pevnost Wogastisburg a hlavní město Velké Moravy, přibližuje postavu Jana Roh... (více)
40 výletů do historie
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 89 Kč
V této publikaci autor čtyřicetkrát zabrousil do historie. Dovíte se například o tom, jak se stal syn českého krále prvním guvernérem Kanady. O obřím kole v Chicagu, nebo o tom, jak jedna pohlavní nemoc dostala jméno. Také o sufijcích a dervišech, o slavných l... (více)
Utajené protokoly aneb geniální podvod
Nakladatelství:  Indeart
Cena: 149 Kč
V roce 1817 nalezl Václav Hanka ve sklípku královédvorského kostela rukopis 14 básní, psaných staročesky na středověkém pergamenu. Jsou pravé? Pocházejí ze 14. století či byly podvrženy?
Autor vypráví čtivým způsobem historii zkoumání pravosti Královedv... (více)
Miloslav Švandrlík vypráví
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 59 Kč
Knížka "Miloslav Švandrlík vypráví" je souborem 13 rozhovorů s geniálním autorem, který již není mezi námi. Jako bonus obsahuje také rozhovor s Jiřím Winterem-Nepraktou.

ISBN (epub) 978-80-87976-91-3
ISBN (mobi) 978-80-87976-92-0
ISBN (pdf ... (více)
Naši prapředkové nežili zdravěji a mravněji: Ze smolných knih panství pardubického
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 79 Kč
Ještě dnes si mnozí lidé myslí, že naši předkové žili mravněji a zdravěji. Což není pravda, je to mýtus.

ISBN (epub) 978-80-87976-59-3
ISBN (mobi) 978-80-87976-60-9
ISBN (pdf pro čtečky) 978-80-87976-61-6 (více)
První žena, která obeplula svět: Dvacet portrétů pozoruhodných žen
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 79 Kč
O velikých ženách se nepíše tak často, jako o velikých mužích. Autor této knihy se to snaží částečně napravit. V portrétech dvaceti pozoruhodných žen se dozvíte nejen o první ženě, která obeplula svět, ale i tom, komu se říkalo rýnská Sibyla, o tom, ... (více)
Apoštolové a jejich doba
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 89 Kč
V době, kdy se křesťanství hlásilo o své místo na slunci, bylo podobných sekt v těchto místech na desítky. O prorocích nemluvě. Proč se zrovna křesťanství stalo světovým náboženstvím? V Novém zákoně se odpovědi hledají těžko, protože jeho autoři si ... (více)
Československý syndrom - ruskýma očima
Nakladatelství:  Machart
Cena: 219 Kč
Kniha se pokouší vystihnout složité a často velmi bolestné vztahy Rusů a Čechů - Rusů v Čechách a Čechů v Rusku - na pozadí historických událostí minulého století, které vztahy obou národů formovaly a poznamenaly. Autorka – sama Ruska – přináší žá... (více)
Utajený odposlech
Nakladatelství:  CKpress
Cena: 124 Kč
Publikace přibližuje události kolem poválečného vývoje utajovaného odposlechového systému, jehož využitím USA získaly po druhé válce strategickou výhodu ve vedení studené války na moři a pod vodou. Rusům se však dařilo od roku 1968 tajně získávat inform... (více)
Nedobytná šifra
Nakladatelství:  MYSTERY FILM
Cena: 99 Kč
Po tisíce let koluji zvěsti o knihách, které ukrývají sžíravá tajemství. Jsou plné ohromujících znalosti, popisují vynálezy, o nichž současná věda nemá ani zdání, přinášejí svědectví o kontaktech s jinými světy. Na jejich stránkách často nechyběj... (více)
Saský vpád do Čech (1631 – 1632)
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 89 Kč
Na začátku třicetileté války měly Čechy přibližně tři milióny obyvatel, po jejím skončení jich zbylo 800 tisíc. A tito lidé byli většinou na mizině De facto byl zničen obchod, řemesla, domy i statky a velká část obyvatelstva - morálně zdivočela. Trval... (více)
Místo, kde se děly zázraky
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 89 Kč
Jihofrancouzské městečko Lurdy v podhůří Pyrenejí se stalo jedním z nejslavnějších poutních míst na světě. Přicházejí sem věřící a doufají v zázračnou moc zázračné vody, která tady pramení. V roce 1858 se zde mladičké Bernadettě Soubirousové zjev... (více)
Příběhy schované v žule aneb Vyprávění o volarských božích mukách
Nakladatelství:  DriftBooks
Cena: 89 Kč
Stačilo pár desetiletí, a byla zapomenuta jména venkovských usedlostí, lesních křižovatek i celých měst. Pro lidi, kteří přišli do opuštěných šumavských vsí, jako by historie tohoto koutu světa nikdy neexistovala. Báli se jí jako přízraku, který není r... (více)
Svatý František Saleský: Patron salesiánů, novinářů, spisovatelů a Ženevy
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 99 Kč
František Saleský byl katolický teolog, spisovatel, mystik, ženevský biskup a Učitel církve. Jeho spisy o duchovním životě patří ke klasice francouzské mystiky a literatury 17. století a měly velký vliv na katolickou spiritualitu nové doby. I když má autor ke... (více)
Zaváté stopy české historie: O polozapomenutých osobnostech a událostech
Nakladatelství:  Martin Koláček - E-knihy jedou
Cena: 89 Kč
V naší historii je mnoho mužů, žen a událostí, na které se neprávem zapomíná. Autor vybral čtyřicet takových zavátých stop a oprášil je. Dovíte se třeba o tom, jak se dostal učitel Anděl na Měsíc, o tvůrci hloupého Augusta, o první astronomce, o dobrýc... (více)
Ututlané dějiny
Nakladatelství:  Petrklíč
Cena: 139 Kč
Svatý Václav, Přemysl Otakar II., Karel IV., Jan Žižka z Trocnova, Petr Vok z Rožmberka, Jan Sladký Kozina, František Palacký, Božena Němcová, všechna ta jména známe z historie. Víme však o nich skutečně všechno? Neskrývají nějaké tajemství, o němž se v... (více)
Utajená zákulisí
Nakladatelství:  Petrklíč
Cena: 139 Kč
Kniha Miroslava Polreicha je ojedinělým a unikátním svědectvím o mezinárodně politických událostech poslední doby. Rozkrývá pozadí a dává přehled o politické geografii rozhodujících diplomatických postupů při přípravě a průběhu transformačního proces... (více)
Pražské katastrofy
Nakladatelství:  Petrklíč
Cena: 139 Kč
Ve své další knize nazvané Pražské katastrofy se známí pragensisté Eva a Josef Hrubešovi zabývají smutnými událostmi, které stověžaté město nad Vltavou postihlo v průběhu několika staletí. V mnoha kapitolách připomínají kupříkladu požár Národního ... (více)
Osudy českých zrádců
Nakladatelství:  Petrklíč
Cena: 139 Kč
Dějiny lidstva znají celé legie svých zrádců i velezrádců. Zrada je samozřejmě vždy bezectným činem proradnosti, slabosti určitých jedinců jednajících na základě rádoby neomylného vyššího principu. Je často projevem vypočitatelností i omezenosti, avša... (více)
České zrady
Nakladatelství:  Petrklíč
Cena: 149 Kč
Obecně zrady nelze označit za specifický národní, v tomto případě český fenomén. Zrada jako taková prostupuje veškerými dějinami celého lidstva od jejich prvního úsvitu, až po naši současnost. Lidská historie zná dobře své Hérostraty, Ravaillacy, Richard... (více)
Co by se stalo kdyby...
Nakladatelství:  Petrklíč
Cena: 149 Kč
Také vám bylo někdy smutno při čtení učebnic našich dějin? Tak zkuste popustit svou fantazii prostřednictvím autorových úvah o udatných, odvážných, nepodplatitelných, šlechetných a talentovaných osobností, zanícených pro své přesvědčení, a jak uvid... (více)
Atentáty - Nezdařené pokusy
Nakladatelství:  Petrklíč
Cena: 149 Kč
Jestliže slavný anglický dramatik irského původu George Bernard Shaw prohlásil, že atentát je extrémní formou cenzury, pak je na místě otázka, co představuje atentát, který selhal. Jistě jde o stejně odsouzeníhodný čin jako zdařilý atentát, i když soud je... (více)
Orbis sensualium pictus
Nakladatelství:  Machart
Cena: 149 Kč
Po více než dvaceti letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského - ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech), které by nemělo chybět v žádné rodinné i školní knihovně. Jedná se o výbor z Komenského jazykové encyklopedie, která v době svého v... (více)
Templáři v zemích českých králů (1. díl - Čechy)
Nakladatelství:  Machart
Cena: 119 Kč
TEMPLÁŘI V ZEMÍCH ČESKÝCH KRÁLŮ (1. DÍL - ČECHY) - ELEKTRONICKÁ KNIHA Praha, Uhříněves, Mladá Boleslav, Písek, Litoměřice, Poděbrady, Cheb ale i Nižbor, Lemberk, Švihov, Rabštej (jako představitelé nejstarších královských hradů) a stovka dalších p... (více)
Pekař proti Masarykovi
Nakladatelství:  Ústav T. G. Masaryka
Cena: 35 Kč
(Historik a politika)
Základním principem Pekařova pojetí dějin byl princip, že historik má pochopit dobu z ní samé, má poznat a procítit jejího ducha. Dějepis dle něj měl mít základ vědecký, avšak přínos historika měl být v procítění a zobrazení dáv... (více)
Zachráněna v šanghajském ghettu
Nakladatelství:  P3K
Cena: 79 Kč
Paměti Anny Votické Zachráněna v šanghajském ghettu zachycují životní příběh české rodačky židovského původu. Přibližují její život před válkou i po ní, těžištěm je ale líčení útěku před bezprostředním nebezpečím, které hrozilo evropským ... (více)
Terezínský deník 1941–45
Nakladatelství:  P3K
Cena: 89 Kč
Terezínský deník Evy Roubíčkové je nejen svědectvím o osudu konkrétního člověka, ale současně autentickým historickým materiálem, přibližujícím život v ghettu. Zachycuje popravy v počátečním období existence ghetta, vlny transportů odvážejících ži... (více)
Osmnáct století Izraele
Nakladatelství:  P3K
Cena: 99 Kč
Osmnáct století Izraele je stručným přehledem historie Země izraelské a především jejích židovských obyvatel od přelomové katastrofy zničení druhého Chrámu přes pohnuté dějiny pronásledování, nadějí a úspěchů až po zrození sionistického hnutí v 1... (více)
Nový kancléř v sousedství
Nakladatelství:  P3K
Cena: 79 Kč
Studie přibližuje ohlasy české meziválečné politické scény na nástup Adolfa Hitlera k moci a jeho první kroky v úřadě; zahrnuje období od ledna 1933 do srpna 1934. Nabízí mimořádně zajímavé srovnání odlišného hodnocení tohoto zlomového historického mi... (více)
Izraelské osudy
Nakladatelství:  P3K
Cena: 119 Kč
Kniha Izraelské osudy. Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi publicisty Břetislava Olšera spojuje pohled na současný Izrael, úvahy autora o izraelsko-palestinském konfliktu a o historii země. Ta je zachycena i v příbězích imigrantů, Čechů přeživších holokaust. ... (více)
Holocaust – zřetězení zla
Nakladatelství:  P3K
Cena: 139 Kč
Kniha známého spisovatele literatury faktu Romana Cílka popisuje soudní proces s jedním z pohlavárů SS Karlem Wolffem, šéfem osobního štábu Heinricha Himmlera. Rekapitulace procesu je proložena líčením osudů tří obětí vražedné mašinérie holocaustu (Richar... (více)

Romeo, Julie a tma
Romeo, Julie a tma


Golet v údolí
Golet v údolí


Doomdorfova záhada
Doomdorfova záhada


Jak jsem potkal ryby
Jak jsem potkal ryby


Ultreia
Ultreia


Flaesh
Flaesh